aktualizováno: 03.11.2018 08:09:16 

Zahrádky Království naše

Rok 2007

 

Léta páně 2007             

Své vlády se dnem 1. ledna ujal rok nový. Po sněhu stále ani stopy, jen déšť a vítr občas vystřídá den jasný. Přejme si tedy všichni navzájem, aby v našich duších toho deště a nepohody bylo co nejméně a převládaly jen dny slunečné plné pohody, přátelství a hlavně zdraví.

O to se jistě s péčí jemu vlastní postará magistr Kelly, smíchem duši potěší pan Václav a tělo nakrmí paní Drahuše s chotěm Františkem I., za vydatné pomoci všech pánů a paní urozených celého Našeho království. 

Toho roku dokončena byla stavba páně Tuleně Františka II. a páně Václava od Kosatky. Před zámkem postaveno loubí bylo, ve kterém se před počasím nevlídným možno skrýti. Též posedět pohodlně zde možno, neb pan Václav divan zde umístiti nechal. I pro služebné zde zbudován lavor k cídění  nádobí, aby se chorobám předcházelo a mor a lepra se nám vyhnuly.

Generace příští, které čísti budou tyto řádky jistě zajímati bude, proč Pan Václav Kosatka tak marnivým začal býti a sídlo tak honosné zbudoval.

 

 KRÁLOVSKÝ GLEJT

Pod horami krušnými něco se dnes slaví.

Pan Václav Kosatka,  ten se dneska žení.

Koho, že si vybral za svou krásnou paní?

Iveta se jmenuje tato sličná panna, a tak dneska považte, bude také vdána.

Prsteny si navléknou, slib si dají spolu, aby sobě oporou byli v radosti i bolu.  

My jim všichni vespolek přejem zdraví, štěstí dost,

Abychom se setkali zase příští rok.

Roky letí jako sen, užívejte každý den.

Jako labuť dá se v let, my se chceme zase setkat třeba za sto let.

Hrošíci, Tuleni i ta žabka malá, včelka Jája,,pan stanislav z Vinohrad, paní Věra s chotěm Mílou i sám král, přejeme vám, jen tak dál.

Buďte stále veselí, jak nám moudrost praví, smích je přece půlka zdraví.

To vám přejí král a všichni jeho poddaní.

           Svatba ta konala se na zámku páně Václava Kosatky. Všichni páni a paní urozené účastni byli, jídla, pití i taškařic bylo dosti. Slib manželský sobě dali paní Iveta a pan Václav na rathause královského města Chomutova, před samotným purkrabím.Též mnoho darů  sešlo se. Jen jeden z mnoha zmíniti musím, neb to objev nevídaný, který si sám pán ze Závorova obdivně prohlížeti začal i slova jakási pro sebe mumlal. Jest to škatule jakási na dvou kolech, na něž rukojeť připojena jest. Považte,  že to trávu seče, a tak pan Václav již kosy a srpu nepotřebuje.

 

              Počátkem jara, když už po sněhu ani památky, začaly opět práce zemní, setí, stromů ošetření a jiné drobné práce. Když paprsků slunečních přibývalo a úroda skvěla se na polích, čas byl i pro Kejkle a radovánky.

               Krčma U Hrošíků opět ožila a krom jídla a pití se hry hazardní hrály, jako vrchcáby a hra nová, z ciziny přivezena velké obliby našla. Zvána jest Člověče nezlob se, jest to název cizokrajný, leč hru snadno zvládnouti lze.

                A tak plynul čas v pohodě a poklidu, listí začalo žloutnout, den se krátil, úroda sklizena byla a vše na zimu nutno bylo přichystati.

               Ve chvílích volných pan František I. s některými pány Našeho království zbudoval nové panství pro pána Martina a jeho rodinu. 

               Král Miroslav pamětliv blaha svých poddaných, jal se uspořádati pro dítka a drobotinu veškerou den plný her různých a to těsně koncem prázdnin. Pro pány a paní Našeho království, když již měsíc na nebe vzešel a dítka únavou již na ložích spočinula, oheň na hranici velký vzplanul. Přizváni byli hudci, kteří na loutny  tóny různé vyluzovali a zpěv a tanec nebral konce.

               Jak již napsáno bylo, když veškeré práce nutné k přežití zimy vykonány byly, sešlo se panstvo veškeré v krčmě U Tokajíka, by se tam všichni nejen náramně pobavili, krmě náramné okusili a moku a utrejchu též požili, ale aby se rozloučili před odjezdem do krajů teplých. I zde hudci ku tanci i zpěvu hráli. Veselice toť náramná byla a všichni již se  těšiti chceme, až paní zima  svou vládu předá a paprsky nesměle  dny prozáří a my se opět vespolek setkáme.

              Nutno podotknouti a pro generace příští ukázati, že přátelství, poctivost, pracovitost a um, jest největší klenot, který by si měl každý dobře střežiti. Tak jako v Našem království, příklad uvedu, um páně Františka I. s chotí Drahuškou i ostatní páni a paní urozené, za jejichž pomoci a vlády krále našeho jest Naše království malebné a stále vzkvétá. Smích páně Václava též chmury zahání, převeliká péče páně magistra Kellyho o zdraví naše oceniti se patří.

              Za to vše rádi buďme a vády a závisti mezi sebe nevpusťme.

             Takto tedy ukončen byl rok 2007, doufati chceme, léta další prožijeme opět vespolek a ve zdraví.

 

 


Výroční schůze 2007

 

 

 

  

 

 

  

 


 

 

Poslední den prázdnin 2007

Na víkendový den prázdnin rozhodl výbor o uspořádání táboráku pro děti nejen školou povinných. Akce byla předem ohlášena tehdy pouze na naší tabuli. Účast dětí a rodičů byla průměrná, za což asi mohlo počasí, neboť meterologové hlásili déšť. Opak byl pravdou, počasí bylo akorát a tak se děti i s rodiči mohli důstojně rozloučit s prázdninami formou soutěží, opékání buřtíků a zpíváním, přičemž si každé dítko odneslo honotnou cenu. Dle hodnocení účastníků se akce vydařila a děti již se těší n a další.

Zapálení zahrádkářského olympijského ohně dětského sportovního klání se ujal sám pan Král, jako správný sportovec v dresu firmy Adidas

 

 Tribuny sice byly zaplněny ze tří čtvrtin, ale i tak dokázali diváci vytvořit pořádný kotel

 

 

Netrpělivé čekání soutěžících na první startovní výstřel

 

 

 

Jako první se na trať vydal nejstarší z účastněných Honzík, jeho soustředění je více než příkladné, hlavně nezakopnout ...

  

Dianka si dala Redbul a celou trať lehce přeletěla, křídla má v tomto momentě skovaná za zády

 

Terezka raději volila jistý ale za to důrazný krok při překonávání nástrah dráhy

Správná kšiltovka je základem výhry, pravil Adámek a rozběhl neopakovatelný úprk přes překážky

 

 

   

Rozhodčí Velký Mág Mgr. Kelly seznamoval nejmladšího účastníka Šimonka s nástrahami tratě

 

Další klání - závody v pytli - bylo již ve dvojcích, zahajovala dvojce Dianka, Honzík, správnému stratu přihlížejí Martinka a Terezka, viditelně označený rozhodčí zda jsou soutěžící správně v pytli ...

 

A opět Honzíkovo pekelné soustředění, po skončení soutěží Honzík normálně mluvil ...

  

Adámek těsně následovaný Matýskem, přestože jsou oba v pytli pohybují se lehce, vždyť si přeci před ženskejma neudělají ostudu

 

Posezení u zahradního olympijského ohně, chvilka odpočinku před další soutěží, zleva Terezka, Dianka, Šimonek, Honzík a Matýsek

 

Matýsek ještě zkoumal, kde udělal při závodě chybu, Adámek u rozhodčího vznáší námitku proti dosaženému času, námitka zamítnuta

 

Bratrovražedný boj v projídání koláče, Honzík a Matýsek, foto z tohoto kola zadokumentovala Terezka, Martínka se již nemůže dočkat svého startu

Další dvojce Dianka a Adámek, koláček rychle ubýval

  

Další z dvojic Terezka a Martínka, hádejte, kdo je větší jedlík

 

Vyhlášení výsledků s následným oceňováním sportovců, vyhráli všichni zleva Šimonek, Matýsek, Adámek, Dianka, Honzík, Terezka, Martínka a Terezka, rozhočí se však musel poprat  s neukázněným divákem, který protestoval proti regulárnosti soutěže

 

Vzájemné porovnání výher, snad nikdo nebyl sklamán

 

 

 

Po vyčerpávajícím klání začala zábava s kytarou

Hudební produkci obstarával Standa se svojí dvanáctistrunkou

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení celého dne si vzal na starosti Král Našeho Království, který dětem popřál mnoho studijních úspěchů v novém školním roce a přislíbil, že příští rok se zase sejdem a snad i ve vetším počtu.  Rozloučení s rokem 2007

Dne 14.12.2007 v restauraci U Tokajíka jsme se rozloučili se zahradnickým rokem 2007. Pozvánku obdrželi všichni členové, bohužel pouze někteří se však dostavili. Ti kdo přišli však nelitovali.

 Na pohoštění bylo vybíráno po 100,-Kč/osoba, svoji účast tímto přislíbilo 27 členů našeho zahradnického spolku. Jako hlavní chod byl podáván Maďarský guláš s chlebem jemně pálivý, na stolech potom byla nakrájena domácí sekaná, pečené maso, salámek, sýry a vše bylo doplněno zeleninou. Součástí této akce bylo vyhlášení nejlepších zavařených okurek, kdy ze čtyřech vzorků jako nejchutnější okurky  zvítězily  okurky paní Hrošíkové, ktreá jako hlavní cenu získala zakázku na dodání 500 kg takových to okurek do nejmenovaného hypermarketu v roce 2008.

 

Pan předseda s velkým mágem Kelly a Tuleněm před stolem plným dobrot

 

 

Hned od počátku bylo veselo, snad k tomu přispěl i krátký výstižný projev našeho předsedy, který zhodnotil rok 2007, nastínil úkoly do dalších let a poté vyzval k tanci, kdy sám šel osobně příkladem                                      

 

V popředí paní hrošíková, která připravovala společně s paní Lachtanovou pohoštění, dle hodnocení konzumentů byla krmě chutná, lahodná a bylo jí dost, pouze osoba v pozadí si stěžovala, že chybí mrkvička, posléze vyšlo najevo, že hledá svého manžela ...                                                                                                                          

 

                                       ... naštěstí jej nalezla, jak  s panem Lachtanem Miloškem  zkoumá účinku vodky                                         

 

Velká chvíle před přípitkem, pan předseda soustředěn na svůj projev, velký mág Stanislav Kelly rozmýšlející dát si další zlatavý mok a pan Jánský s mrožem sleduje plnění připraveného broüšeného hořčicového servisu přípitkovou tekutinou - vodka

 

 

V pozadí pan Pivoda a jeho orchestr, který neúnavně hrál k tanci a poslechu

                                                                     

     

Pan Hrošík hlídal dveře před vetřelci společně s panem Tuleněm. Paní Tuleňová zrovna citovala Máchu - Byl první máj, byl ..., čemuž se pan předseda s velkým mágem  a Jánským smáli, pani Tuleňová, vždyť je prosinec, tedy Koledu                                                                    

      

 

A teď  tu naši, Šel zahradník  do zahrady ....                              

                                                                              

 

Předseda a místopředseda s paní Hrošíkovou tancují dupák , pan Lachtan raději uhýbá ...

 

 

Velký mág Stanislav Kelly se zapojnil s paní Tuleňovou do víru tance

                                                             

 

Toto foto je bez komentáře, poznáváme zde však pana Krále s Hrošíkem, asi se půjdou oba koupat, vany mají napuštěné

   

 

Staří zkušení zahradníci naslouchají radám paní Tučňákové o novém, způsobu pěstování brambor  "Pánové letos jsem dala brambory ze semene, tedy úroda nic moc, ale zase na druhou stranu, svatej klid od okopávání, všem tento způsob doporučuji"

                                              

 

V pozadí pan Tučňák při rozpravě s panem Tuleněm o způsobu a vhodnosti hnojení obdělávané a neobdělávané půdy, v popředí Slavíci z Madridu při ladění hrdla

                        

Tak už nám to končí  " Neboj příště bude i mrkvička"      

                                                                                               

 Celá akce měla jednu velkou chybu. Přes všechna plánování se nepodařilo z nepochopitelných důvodů zabezpečit fotoaparát, který by zachatil celou atmosféru. Naštěstí se nám podařilo získat výše uvedené fotografie od jednoho paparazi, který si náladu s momentky zaznamenával do mobilního telefonu. Fotky nejsou sice nijak kvalitní, ale jsou alespoň nějaké. Máte-li někdo z Vás jiné zašlete je Lachtanovi nebo Hrošíkovi

Závěrem lze konstatovat, že se akce vydařila, že kdo přišel neprohloupil. Jen více takto vydařených akcí. Bylo zaznamenáno, že by někteří další rádi vstoupili do Našeho králosvství a žili tak v područí Našeho Krále Miroslava. Není problém a mnoho štěstí v roce 2008

Výbor zahrádek ČD Škroupova Chomutov                                                                

 

 


TOPlist