aktualizováno: 03.11.2018 08:09:16 

Zahrádky Království naše

Rok 2008

 


 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   12.2.2008

U P O Z O R N Ě N Í< xml:namespace prefix = o />

 

Informace o odprodeji zahrádek našim zahrádkářům

 

Vážení zahrádkáři,

 

na členské schůzi dne 22.6.2007 jsme odsouhlasili žádost o odprodej našich zahrádek těm co na nich hospodaří, tedy nám současným členům spolku ZAHRÁDKY ČD, CHOMUOTV, ŠKROUPOVA. Na této schůzi byla každým z Vás podepsána žádost, kde jste žádali o odkoupení té části pozemku, který dle smlouvy máte pronajatý. Tato žádost byla odeslána spolu s dalšími přiloženými dokumenty na patřičná místa k zaujetí stanoviska na ČD. Toto stanovisko již je hotové a vyplývá z něho, že je odprodej možný, ovšem je zde věcné břemeno, které se však nedotýká žádného z Vás, neboť se to týká pouze společných prostor. Dále podmínkou je odkoupení celé plochy našich zahrádek, tedy včetně společných oplocených prostor, kde si myslíme, že by to také neměl být problém, neboť je logické, že cesty v zahrádkách potřebujeme, dále se to týká prostoru ohniště a prostor současných kompostů. O záměrech jak naložit s prostorem společných kompostů jsme Vás už i částečně informovali, kdy i z důvodů odprodeje chceme navrhnout jejich zrušení a využití k jiným účelům. Tímto byl ukončen první krok k úspěšnému provedení celé akce.

Nyní začíná druhý krok, který již bude zaměřen na konkrétní úkoly přímo na pozemku. Výbor má k dispozici výpis z katastrální mapy, kde jsou jednotlivé zahrádky zapsány, zakresleny. Z důvodu odprodeje bude však nutné nové zaměření jednotlivých zahrádek a celkové plochy zahrádek ( plochy zabrané vnějším oplocením). O zaměření budete všichni včas informováni, zaměření bude spoluorganizovat výbor, toto bude nutné pravděpodobně zaplatit. Dále bude třeba ohodnocení celého pozemku a to ve vztahu k ceně. Výbor se bude snažit docílit jinou cenu za m2 za vlastní zahrádky a jinou nižší cenu za společné prostory.

To hlavní – každý z Vás má smlouvu na svoji zahrádku, kdy Vám bude nabídnuto odkoupení této plochy. Problém nastává u společných prostor, kdo a v jakém poměru jej zaplatí. Výbor uvažuje o poměrném výpočtu ceny, kterou každý člen zaplatí, tedy koeficient násobený metry čtverečnými.

Např.  – celková plocha zahrádek je < xml:namespace prefix = st1 />17411 m2

              celkový součet ploch všech zahrádek je 11562 m2        rozdíl je tedy 5456 m2, což je společný  prostor (cesty, ohniště, komposty)

              poměr mezi těmito plochami je 17411/11562=1,4629 což je vypočítaný koeficient

              zahrádka má dle vyměření plochu 186 m2,

              tato plocha se potom vynásobí koeficientem, dostaneme 186*1,5629=272,0926 m2 - toto jsou výsledné m2 pro prodej zahrádky                                                                                                                                    

                       rozdíl mezi mou zahrádkou a vypočítanou plochou je 86,09 m2, kdy se jedná o část společného pozemku, který zaplatí majitel zahrádky o rozměru 186 m2

         Tímto klíčem docílíme nejspravedlivějšího odkoupení celé plochy zabrané našimi zahrádkami, neboť podmínkou ze strany prodávajícího je  odprodej celé plochy.

         CENA za m2 zatím není známá žádnému členovi výboru, tuto se dozvíme v den, kdy každý z Vás dostane návrh smlouvy na odprodej na základě Vámi podepsaných žádostí o koupi ze dne 22.6.2007.

Doufáme, že zde není nikdo, kdo by si to rozmyslel. Po odprodání již bude lepší rozhodování o investicí do SVÉHO.

Aby si však nemohl dělat na zahrádkách každý dělat co chce – je to moje, tak mi nemáte do toho co kecat, nadále pracujeme na řádu zahrádek v návaznosti na založení právnické osoby něco na způsob SVJ, neboť si myslíme, že je to jediný způsob, jak mít klid a pohodu na všech zahrádkách.

                                                             Výbor zahrádkářů ČD Chomutov Kroupova

                                                                                                                       

                  

 Rok 2008 - Leden

 Léta páně 2008 zima mírná byla, a tak jako léta předchozí zabijačka se konala v krčmě              U Hrošíků. Jitrničky, jelítka, tlačenky a ovárek, stoly plné byly ani žejdlík piva chyběti nesměl. Páni Našeho království se scházejí v krčmě U Tokajíka by úrodu a setí veškeré naplánovali. Též tito panství své obcházejí neb lapkové  řáditi počali. Pobertové sobě káru pro potřeby Našeho králoství na panství páně Hrošíka Františka I. uloupili, leč dlouho se z lupu neradovali, vrchní biřic je lapil a do šatlavy vsaditi je nechal.                                    

                         

                                Zabijačka                                                     Zabijačka

                                                                                                                           


 

Na panství u Hrošíků v den dvanáctý mrazivého měsíce ledna se stalo něco nepochopitelného. Tohoto dne se nezpracovávaly pěstitelské produkty našich zahrádek, ale po dohodě níže účastněných bylo rozhodnuto o ZABIJAČKOVÝCH HODECH. Uvařit ostrou vodu na čuníka a již se šlo jej píchnout, vypustit, oškrábat, vyvrhout, atd. Tak těchto činností jsme byli ušetřeni, neboť jsme nakoupili již připravené maso, např. 22 kg bůčku, 2 vepřové hlavy, 6 l krve (vepřové), 9 ks srdcí, atd. Pochopitelně již 11.1. jsme venku uvařili kroupy na jelítka. Vše jsme vařili venku na improvizovaném ohništi jako dřív. Součástí bylo také uzení, takže o zábavu bylo postaráno.

                                       

Jedni z účastníků připravující ostrou vodu na prase - zleva velký mág mgr. Stanislav Kelly, kulak Sedlák, Tuleň František II., Hrošík František I., Lachtan Milošek, Kosatka Václav

 

 

 

Lachtan Milošek a velký mág mgr Stanislav Kelly při přípravě jaternicového prejtu, a jak již tradičně mág počítá prsty...

 

 

 

                                                                   

A již se tlačí  do střívek, na štepování jaterniček si Naše králoství dovolilo angažovat Krejčíka Radka Jehlu, zručnost při nasazování střívek Lachtanka Miloška s úžasem sledoval Král Miroslav až mu padaly brýle, no a opět velký mág mgr Stanislav Kelly počítá své prsty levé ruky

 

 

 

Ach ty jaterničky, soustředěný pohled všech zúčastněných na náročnou výrobu

 

 

 

                                                        byl jednou

První jaterničky vytažené z divotvorného hrnce, zvláště stojí za povšimnutí ta co je úplně vpravo - jaternička co svět neviděl - no a nevídíte ji ani vy...

 

 

 

lednový den 13. - No a již nastává královské dělení - zde se zjistilo, že Hrošík neumí počítat ,  1(Hrošíci)+1(Krejčík Radek Jehla)+1(Slavící z Madridu)+1(Lachtani)+1(Král Miroslav)+1(Kulak Sedlák)+1(Tuleňovi)+1(Velký mág mgr.Stanislav Kelly)+1(Vévoda Rudolf)+1(Kosatkovi)=9 dílů ?, není divu, že to potom Hrošíkovi nějak nevycházelo

 

 

 

                                               

Opět připomenutí, jak se plní jaterničky, toto foto vzniklona přání Našeho Krále  jako reklamní  snímek

 

 

Hlavní výrobek našeho snažení, domácí libová tlačenka v počtu 15 ks, tlačenka byla záhy tuhá a hned jsme ji ochutnali, povedla se

 

 

 

                                                                                  

Při míchání červených krup je důležité stylové oblečení, proto se Hrošík převlékl,  při této činnosti Lachtankovi ploutve dostaly zabrat

 

 

                             

Stále Hrošíkovi něco při tom dělení nevychází, já mám devět dílů, má být deset, kde se stala chyba?  Dle výrazu pana Václava Kosatky je jasné, že to ví, ale bojí se něco říct, paní Hrošíková s tím problém nemá, prostě - je to v čoudu, Hrošík neumí počítat, Krále Miroslava však nic nerozhází,  nerušeně se věnuje dagustaci tlačenky

 

                                

Vévoda Rudolf s paní Hrošíkovu při stráži našich královských tlačenek ...

 

            

 ... na rozdíl od Kulaka Sedláka s Tuleněm Františkem II., kteří se hlídali jaterničky

 

 

                                                                      

                  No a končíme, již se stmívá, mytí použitého nádobí se ujal sám pan Král Miroslav s Vévodou Rudolfem

 

 

 

Velký mág mgr Stanislav Kelly - pouštení žilou je zastaralá madicínská metoda, on prosazuje raději pouštení nosem, což nejlépe dokumentuje na sobě, nikdo jiný jeho nové metodě totiž nevěří, vpravo postavený hrnec již naplnil - pooteřená poklička svědčí o tom, že ním darovaná tekutina se již chladí, něco káplo i vedle, pochopitelně nezapoměl si spočítat prsty levé ruky ...

 

 

                                                                                       

 Zkontrolovat naše počínání přišel i pán Ze Závorova, průvodci mu byli Vévoda Rudolf a osobně Král Miroslav

 

 

                                            

Závěrečné foto dokumentuje práci velkého mága mgr Stanislava Kellyho, jenž společně s Lachtanem Miloškem odebírá vzorek zabijačkové polívky zahuštěnou krví pro další zkoumání

 

Závěrem lze konstatovat, že tato akce byla opět úspěšná a již se těšíme na další. Dle hodnocení zúčastněných byly námi zhotovené výrobky jedlé a kvalitní. Vyrobili jsme asi 6 - 7 kg produktů (mimo výbornou polívčičku) na díl při pořizovací hodnotě 300,-Kč. Samozřejmě není do této ceny zakaukulována suma za pohonné hmoty potřebné pro pohon členů našeho království, jak je patrno skora na všech snímcích. Ale hlavně o to šlo, sejít se, popít, pojíst, pokecat, nějaký ten vtípek dát do placu, i nějakou tu pomluvičku a ještě něco udělat pro sebe. To je prostě parádička, kterou nám mohou dopřát pouze naše zahrádky. Všichni jsme se shodli, že se těšíme na další akci, nejbližší o velikonocích nebo ještě dříve ??? Přivítáme i ostatní, proto sledujte tyto stránky, budeme informovat, pak už záleží jen na Vás.

 

Pro ČZZ zpracovali Lachtan a Hrošík, leden 2008


 

 


 

TOPlist