aktualizováno: 03.11.2018 08:09:16 

Zahrádky Království naše

Vánoce 2006

 

                   DEN    ŠTĚDRÝ               

 

       Na počest založení Našeho království, rozhodli se páni urození uspořádati den Štědrý.

               

Štědrý proto, že štědrosti se meze klásti nebudou. Každý dle svého uvážení,a poměrů majetných přispějě dary, či jinými naturáliemi.

A tak v krčmě U Hrošíků počaly přípravy se konati. Páni urození nápojů všelikých přivést měli, leč paní moudré usoudily, že nápoje, nejvíce mok zlatavý, sváděti by pány mohly, a tak rozhodnuto bylo, že páni sobě času udělají v den těsně přede dnem štědrým  a sklepení pevnou petlicí  zabezpečené bude.

Skvěly se zde vánočky ručně pletené a do zlatava upečené, nadívaná holoubátka, ryby z rybníka panského vyloveny byly, tučné husičky voněly. Též rožeň na vola připraven byl, ale dvorní dodavatel poděl se neznámo kam, a tak vůl selátkem a křepelkami nahrazen byl.

Po klekání, jež koněspřežský zvon Excelsior odzvonil, přivítal sám král veškeré panstvo a motlitbou zahájil tento slavný a památný den a hodokvas začal a do ranního kuropění trval. Dle chuti si každý jídla dopřával a též hojně popíjel. Humorné vyprávění nebralo konce, a tak smích rozléhal se daleko za hranice království.

Nechyběli ani hudci. Dbaje jejich bezpečnosti ukryti byli v kouzelné skříni, ze které se tóny linuly,  dobré zábavě též dva potulní pěvci přispěli zvaní Eva a Vašek, ale často pro bujarý smích slyšeti jich nebylo.

Když konec dne Štědrého nastal, odebrali se do svých dvorců, panství, tvrzí, zámků a statků pan František I. S chotí, pan Václav, jež galantností jemu vlastní, doprovodil ctihodnou paní Věru, neb noc již černá byla, pan magistr Kelly odcválal do dalekých Vinohrad na svém oři. I ostatní pánové a paní odebrali se na lože ve svých panstvích, kde bolehlav a rány léčiti si budou a historky z generace na generaci předávati si budou.

Jak již řečeno a napsáno bylo den  štědrý se opravdu vydařil. Přebohatě vyzdobena síň hodovní byla, u trůnu jeho veličenstva skvěl se krásný praporec, jež zroben byl umnou rukou paní od Delfínů.

Před příchodem krále, zástava střežena byla švarným zbrojnošem, jenž mundůrem, halapartnou i troubou ozdoben a vybaven byl. Střežil tento symbol Našeho království s poctou nebývalo, ni brvou nepohnuvše. 

 Na oslavu dostavil se z pověření krále Bernarda od Černého potoka,dvorní šašek, jež též místo mistra popravčího vykonává. Dostavil se v doprovodu své choti, vrchní čarodějkou Vlastou, jež nejen svým motorovým koštětem přiletěla, ale ku závisti dam Našeho království překrásným kloboukem ozdobena byla. 

Posel krále Bernarda zdravici přednesl a pozvání ku návštěvě a pustošení lesů svých zvěstoval.Vydáte li se do tohoto království, obezřetni velice buďte, neb v lesích těchto lapkové řádějí. Aby kořist ve svůj prospěch snáze získali nápomocni jsou jim dvě dříve paní urozené dnes poběhlice ze země francouzské, je to komtesa Dezabůra a komtesa Izamíň.

         Zmíněný posel den předešlý velice krušný měl, neb práva útrpného mnoho používati musel, natahování na skřípec i poprava konána prý byla. A tak považte, že pouze vody pramenité píti musel, by únavou na stolec neklesl. Jeho paní rozverná a vtipná velice, přinesla ku ozdravění hostí krmi s bělím léčivým, jak se na pravou čarodejnici a katovku sluší.

Před dávnými časy do stavu povýšeného byl kat Mydlář. O několik staletí po té, se stejné cti dostalo i dvornímu šaškovi a vykonavateli práva útrpného, panu Jaroslavovi. Již ani on, ani jeho choť, před rychtářem na kůži prasečí státi nemusejí, ale každý pán i paní urození mu ruku rádi podají.

Nejvíce práce měl pan magistr Stanislav Kelly, jež dbaje důsledně hygieny, neustále šat svůj převlékal, by bacily a jiná havěť panstvo neobtěžovala. Medicínou všemožnou léčil během hostiny všechny přítomné. Ze zákroků jeho někdy až hrůza šla, leč lektvary chuti všeliké měly a podávány byly ve velmi krátkých časech.Nikdo nebyl ušetřen, aby moru či cholery nezavlekl. Ani nevědouc, jak vlastně vynálezcem se stal, když vrhl se na pány, jež vlasů pomálu již měli, by je léčil metodami v dalekých krajích získaných. Jakousi pomádou, za pomoci rukávců, podezřelé pohyby a masáže prováděti počal a věřte či nevěřte, na kšticích prořídlých, chloupky rašiti počaly. Než kdokoliv krmi pozříti chtěl, byl magistrem Stanislavem nejprve vzorek odebrán a teprve po té mohli hosté hodovati.

Hodokvas i zábava velice vydařena byla.

Když slunko chystalo se již k východu a všichni již přejedeni a přepiti byli, ukončil král Miroslav oslavu a všichni se v dobrém rozmaru odebrali na svá panství, aby sil načerpali ku dalším setkáním.

                                                            

 

Vrátivší se z krajin vzdálených, přivezla jsem slova moudrá, našemu lidu možná nelibě znějící, leč sloh jejich nám jest neznámý.Ale věřím,že všichni porozumí:

 I takové dny jsou, kdy zpráva za zprávou,

ta zlá  tu horší střídá a jiná se zas přidá,

ty padáš únavou.

 

Pár přátel stačí mít,co uměj za to vzít a nepřestanou hrát,

Když nemáš chuť se smát,

Jen napři se a vstaň a rvát se nepřestaň

Vždyť stačí jenom říct Ty na to máš.

 A tak tato slova všichni si zapamatujme a jeden druhému

 

PŘÍTELEM buďme.

 

 

TOPlist