aktualizováno: 03.11.2018 08:09:16 

Zahrádky Království naše

Zahrádky dříve

 

Stav zahrádek k 11.2.2008 dopoledne

  

Vstupní branka z ulice Blatenská má již něco za sebou, poslední oprava probíhala v lednu 2008, kdy nám již známý lapka vystříhal spodní část pletiva, výbor tuto díru zaplátoval

 

Detailní pohled ukazuje, že branka by se měla natřít, zámek lépe usadit. Na branku navazující oplocení je nutné vyměnit, jakož i pletivo v brance. Každý z kolemjdoucích si udělá obrázek o péči jakou náš spolek věnuje svým zahrádkám

 

   

Tyto čtyři snímky zachycují zahrádkáře, resp. zahrádku č. 2 hned za brankou. Dle vyjádření současného nájemce v letošním roce chce na této zahrádce odpracovat značnou část hodin, kdy jeho záměrem je mimo jiné vybudování pergoly s krbem a celkově přebudovat tuto zahradu spíše na rekreační účely. Důkazem toho už by mělo být v letošním roce zrušení a odvežení  konstrukce na fóliovník. My si myslíme, že je to škoda, ale náš názor v tomto směru není důležitý. Přejeme zahradníkovi a celé jeho rodině mnoho úspěchů při přebudovávání zahrady a věříme, že již na podzim letošního roku si zde budeme moci brát inspiraci pro svoje zahrádky.

 

 

 

Zde na těchto dvou snímcích máme zahrádku č. 3, zahrádka je především vyhrazena k pěstitelským účelům. Tomu odpovídá i stav k dnešnímu datumu, políčka jsou zryta a připravena na letošní sezónu. Pravidelně lze zde zastihnout pana zahrádkáře se svým psíkem, který neponechává nic náhodě a svoji zahrádku chodí kontrolovat. Bohužel, tyto zahrádky tedy č. 2 - 7 jsou často nejvíce zasaženy nájezdy lapků od ulice Blatenská.

 

 

 

Dva snímky k zahrádce č. 4, zde se zastavil čas. V předloňském roce celý náš spolek zastihla zpráva o smrti jejího majitele, chápeme, že vyrovnat se s touto ztrátou je pro pozůstalé těžké, věříme však, že v letošním roce najdou dostatek sil a odhodlání k zvelebení zahrádky. Pokud to bude možné věříme, že i ostatní členové našeho spolku budou v tomto úsilí nápomocni.

 

 

  

Zahrádka č. 5, možná se zdá, že jeden z těchto tří snímků sem nepatří. Ano i ne. První dva snímky jsou přímo ze zahrádky. Hospodaří na ni dva chlapi, dobří kamarádi. Políčka jsou upravená a připravena. Také tato zahrádka patří do kategorie užitkových zaměřená na pěstování. Však také výnosy v loňském roce byly více než dobré. Stinnou stránku hospodaření těchto dvou pánů dokladuje ten třetí snímek, který zachycuje prostor proti této zahrádce od železniční tratě. Jak se Vám líbí smetiště u cesty ?  

 

 

 

V loňském roce jsme sledovali na zahrádce č. 6 úsilí nových majitelů při finálové úpravě nově zbudovaného zahradního stavení. Nutno dodat, že tato zahrádka byla dlouhou dobu neobsazená. Jsme rádi, že lidská činnost na tomto kusu pozemku vedla k jeho zvelebení a věříme, že novým osadníkům tato zahrádka přinese jen ty nejlepší zážitky z relaxace, neboť i takto byla vybudována, pěstební plocha je minimální. Trávník musí být zelený jak brčál, neboť nedostatkem vláhy nebude trpět - vody dost, jak dokladuje druhý snímek.

 

 

Také na zahrádce č. 7 došlo k velkým změnám. V loňském roce změnila majitele a okamžitě došlo k přeměně zahrádky. Nový majitel ze sadu udělal rekreační zónu, takže bývalá majitelka by se asi nyní divila. Doufáme, že i díky těmto stránkám vidí svoji bývalou zahrádku i na Moravě. Přejeme novému majiteli při zkrášlování své zahrádky mnoho úspěchů a že jej od tohoto úsilí neodradí návštěvy lapků tak,  jak to dokumentuje první snímek - poničené oplocení z ledna 2008, kdy se mu neznámý (dnes již však známý) lapka po vyražení výpně spodní části dveří dostal i do zahradního stavení.

 

 

 

       

 A opět několik snímků prostor před zahrádkami č. 6 a č. 7 od železniční tratě. Klidně by bylo možné napsat "Na chomutovské skládce odpadků již není kam dávat komunální odpad" - nemyslíte? ANKETA: Líbí se Vám chodit kolem smetiště? Je hezčí pohled na upravenou plochu bez odpadků nebo se raději kochat pohledem na tlející zeleň s modrým igelitem a následnou prorůstající vegetaci?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zahrádka č. 8 je koncipována čistě pro pěstební účely. I zde bude plno práce až se jaro zeptá ... Snad zaneprázdněnost zapříčiněnou pravidelnými schůzemi výboru nedovolí našemu členu věnovat se nové výstavbě zahradní budky a přebudování celkové plochy více k relaxačním účelům. Věříme, že tento náš velmi aktivní člen najde čas k realizaci svých záměrů. Opět třetí snímek zachycuje pohled ze zahrádky na železniční trať, jak jinak než smetiště nebo že by plastové láhve byly důsledek nějaké zvláštní formy bujné vegetace? Vzhledem k tomu, co se tam hází, ani bych se nedivil. . 

 

 

 

 

Tato zahrádka č. 9 se za posledních pět let nezměnila vůbec, navíc se nemění ani v průběhu roku. Záhonky bývají stejné jak na jaře, tak v létě i na podzim. Jediná změna nastává v zimě, kdy tvář celé krajiny mění sníh. Snad zaneprázdněností majitelů či jiné důvody je vedou ke sporadickým návštěvám a proto nechávají tak úrodnou půdu ladem. Věříme, že majitelé najdou inspiraci k jejímu zvelebení, zahrádka jim to pak mnohonásobně vrátí.  

 

 

 

    

V pořadí zahrádka č. 10 doznala v posledních dvou letech výrazných změn. Byl zrušen fóliovník, byly vybudovány nové chodníčky, investováno bylo do nových konifer a tak z vyloženě pěstební zahrady se stala zahrada určená k rekreaci. Jsme rádi, že nová majitelka zvolila tento přístup, neboť je zde určitá záruka, že se v budoucnu nebudeme za takto upravenou zahrádku stydět. Poslední dva snímky však zase možná svědčí o krátkozrakosti, neboť jinak si nelze vysvětlit ten nepořádek za plotem od železniční tratě proti této zahrádce.

 

 

 

Zahrádka č. 11 dokumentuje co takový zdejší zahrádkář může potřebovat. Samozřejmě je to každého věc, ale nebylo by vhodné některé věci přehodnotit? Nutno však dodat, že v době vegetace je o tuto zahrádku,  určenou především k pěstování klasických plodin, patřičně postaráno, zvláště pak v pěstování fazolí je tento zahrádkář nedostižitelný.

 

 

Další pumpa na užitkovou vodu. Asi nikoho nenechá na pochybách, že je nutná celková oprava, pokud ji chceme nadále využívat, což bude stát nejen peníze, ale i dost brigádnických hodin. Nebo si někoho zaplatíme?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

 

Nejvíce změněna za loňský rok a to v jeho závěru,  byla zahrádka č. 12, kde se změnil i majitel. Tento zcela pěstební zahrádku změnil, jak je patrno, na zcela rekreační. Byla zborána stará letitá bouda, vykáceny staré stromy a založen nový trávník po celé ploše. Malá boudička na materiál je předzvěstí budování patrně nového zahradního stavení. Přejeme mnoho dobrých nápadů a věříme, že i zde ostatní najdou inspiraci, jak naložit s pozemkem, který bude zanedlouho jejich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelnoui činností lze docílit patřičné upravenosti a vzhledu zahrádky, tak jak je to patrné ze dvou snímků zahrádky č. 13. Přestože  je tato zahrádka více orientovaná na pěstování polních kultur, je zde i travnatá plocha určená k rekreaci, což hlavně v letních měsích lze ocenit. Starší strom skýtá v letních měsících tolik potřebný stín k posení s  rodinou a přáteli.

 

 

 

I na dvou snímcích zahrádky č. 14 můžeme vidět, že zahrádka vyžaduje patřičnou péči po celý rok. Políčka připravená na novou sezónu, na boudičce i fóliáku nehlodá zub času. Za loňský rok se podařilo i vybudovat u boudičky zakrytou pergolu pro posení za teplého deštivého počasí. Každá zahrádka je odrazem zahrádkáře a lze z ní něco vyčíst. Zde bych řekl, že majitel této zahrádky se rád hrabe v zemi, tedy je pěstitelský typ a velmi mu záleží na celkovém vzhledu a prezentaci ploch, na kterých pracuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co k těmto snímkům dodat. Tato zahrádka č. 15 byla ještě 2 roky zpět jedna z těch hezkých, kde se člověk zastavil a hledal inspiraci pro sebe. Nyní se zde člověk taky zastavuje. ale ze zcela jiných důvodů. Zvláště potom vynikne kontrast, když zahrádky z pravé i levé strany jsou hezky obdělávané a udržované. Vlevo již přelétání semen plevelů a prorůstání plevelů řešil soused tak, že na nový plot natáhl i zelenou síť. Přestože byl majitel vyzván zástupci výboru, aby se více staral o svoji zahrádku, zatím se nic neděje. Věříme však, že v letošním roce a to hned jak jen to bude možné, uveden vše na pravou míru. Děkujeme.

 

 

 

 

Zahrádka č. 16 prodělala za posledních pět let velkou proměnu. Samozřejmě, že hlavní podíl má na této proměně nový majitel, který starou boudu po vystavění nové zboural. Ze záhonků vytvořil trávník, vybudoval posezení , chodníčky a vše vhodně doplnil koniferami. Pro potěšení své manželky nechal dva záhonky pro pěstování toho nejnutnějšího na zahrádce. Zde je názorný příklad "bezúdržbové" zahrádky, která v každém ročním období budí krásný dojem a není náročná na častou docházku majitele.

 

 

 

 

Zahrádka č. 17 je jedna z těch dříve založených a to v duchu užitkové zahrady. Ale i zde se neustále buduje, např. v loňském roce přibyla nová jednoduchá pergolička k posení unavených zahrádkářů a rozšířen byl trávník v jejím okolí.  Zde vládne pohoda, majitelé si práci na zahrádce užívají a plně se jí věnují. Proto také výsledky jejich činnosti rádi obdivujeme.

 

 

 

Zvláštní kapitola věnovaná prostoru kompostů

Pokud se Vám toto líbí, potom výbor místního spoklu byl zvolen špatně

 

Toto je betonová nádrž sloužící kdysi jako vodojem u pumpy. Máme za to, že už asi svoji fukčnost ztratil. Zrušením a zasypáním této jámy zvýšíme bezpečnost hrajích si dětí a zmizí jedna z obludností našich zahrádek, pochopitelně pumpa bude zachována, musí se však opravit

 

 

Umístění informační tabule, pod ní začátek kompostů, zde je patrné, že kompost lze založit kdykoliv, kdekoliv a čímkoliv. Je to normální?

 

     

Několik pohledů na "nejkrásnější" zákoutí našich zahrádek, něco podobného máme i za plotem u železniční trati, ovšem to už je za plotem, že.

    

Tyto obrázky dokumentují, jaký je přístup k věcem společným -  já budu mít na zahrádce uklizeno, ale kam s tím odpadem, hodíme to na kompost, tam to nikomu nevadí. OMYL, vadí nám to všem! Jak jsme již dříve informovali, návrh výboru je zrušit komposty a vytvořit zde plochu pro scházení zahrádkářů a jejich ratolestí, neboť prostor u ohniště je malý. Protože jsme jen výboři a nechceme nařizovat, žádáme Vás o Váš názor na tento záměr a to jak těch, kteří zde komposty mají tak i těch, kteří je zde nemají. Jde o společný prostor, který i v rámci prodeje budeme platit všichni. Piště prosím Vaše názory do rubriky "Zde píší vzkazy všem". Každý názor bude zaevidován v nově vytvořené rubrice, doufáme, že každý názor bude adresný.

 

 

 Dále něco příjemného - o našich zahrádkách

Další zahrádka má poř. číslo 19. Zahrádka je upravená, velmi důsledně opečovávaná. Slouží především pro pěstování plodin. Dle vyjádření manželů zde hospadařícíh, práce na zahrádce je pro ně ta nejpříjemnější relaxace, bez ní bychom si relax nedovedli ani představit. Jen tak dále, jste inspirací pro ostatní.

 

 

 

 

Zahrádka č. 18 naskýtá pohled na připravenost zahrádkáře na jaro, část plochy určená především pro pěstování plodin je zryta, další na to čeká. Také majitel hodlá přestovat či přistavovat, viz. složená hromada prken před zahrádkou. Také tomuto zahrádkáři přejeme mnoho pěstitelských úspěchů v tomto roce.

 

 

O H N I Š T Ě

  

V součastnosti centrum veškerého společenského dění, zde jsou pravidelné výroční členské schůze, zde se pojídají teplé párečky z udírny, zde se konzumuje studené lahvové pívečko, zde pravidelně vystupuje pan Pivoda se svým orchestrem. Při těchto akcí se setkává stále více lidí a lavičky zbudované před dvěma lety v rámci poslední brigády již nestačí.

 

 

Pohled na společnou cestu od ohniště k směrem ke vstupní brance z ulice Čelakovského. Zde se jedná o cestu tvořenou částečně travnatou plochou, převážně však udusanou hlínou, nechtělo by to navést trochu písku, má-li někdo možnost a chce přispět ...

 

Nu a pohled od vstupní branky z ulice Škroupova k ohništi. Zde problém s blátem není, cesta je tvořena betonovými panely.

 

 

 

 

 

Dále o našich zahrádkách

Ta žlutá  boudička s kůlničkou je na zahrádce č. 37.  Zahrádka se pomalu přebudovává, v loňském roce byla opět zvětšena trávníková plocha a právě boudička dostala tu žlutou barvu. Další a věříme, že nemalé úpravy tuto zahrádku čekají. Jak známe majitelku, vše  zaměří na kytičky. Bohužel, už v letošním roce boudička neúspěšně čelila náporu lapky. 

 

 

 

Dva snímky zahrádky č. 45, zahrádka je tak na půl tvořena relaxační zónou a na půl plochou pro pěstování rostlin. Zde se asi poprvé dotkneme palčivého problému a to vnějšímu oplocením směrem k trati. Při přelézání právě tohoto plotu byl zadržen lapka v prosinci 2007, když byl pronásledován Policií ČR, kdy část dřevěných planěk vytrhal. Právě za účelem zabezpečení tohoto, ale i jiných plotů je plánován nákup ostnatého drátu.

 

 

    

Zatím nenovější dokončená nová zahradní boudička a to na zahrádce č. 36. Zde není pochyb o relaxačním záměru budování této zahrádky. Je vidět, že majitel je opravdu hračička, viz. studna bez vody. Je patrné, že o tuto zahrádku bude dobře postaráno a současně se zvýší prestiž našich zahrádek. 

 

 

 

 

Při pohledu na stavení na zahrádce č. 44 Vás musí napadnout - Zde sídlí včelař. Dle ústně dochovaných pověstí zde skutečně byly včelí úly, ale z důvodu žihadel musely být  odstraněny. Je to na jednu stranu škoda zvláště pak v letošním v roce, kdy včelařům uhynulo 7 včelstev z 10, na druhou stranu je to pochopitelné, takový roj na zahrádce je zvláště pro děti nebezpečný. I tento zahrádkář se pustil v minulém roce do adaptace své zahrádky, výřezem stromů u tratě však nechtěně ulehčil průchod lapkům do své zahádky a následně i do ostatních. V současné době již tomu nedochází, ostnatý drát udělal své.

 

 

 

Co napsat k zahrádce č. č.35? Snad jen, že majitel této zahrádky se zde musel také hodně nadřít, ale s výsledkem musí být spokojen. Patrná je pečlivost tohoto zahrádkáře, nelze nic vytnout. Na této zahrádce se dá jak odpočívat v leže, tak při příjemných činnostech spojených např. s okopáváním rostlin. Co asi kdo z manželského tandemu preferuje jsme zatím nezjistili.

 

 

 

I na této zahrádce č. 43 již v letošním roce řádil lapka. I tato zahrádka je spojená s oplocením od trati. Nicméně manželé zde hospadřící se snaží, o zahrádku se patřičně starají. Bohužel toto snažení a dobrý pocit z odvedené práce, jak již bylo napsáno, kazí zájem lapků. Doufáme, že se to změní a vypěstované plodiny sklidí jen ten kdo je zasadil.

 

  

 

    

Ze snímků zahrádky č. 25 je patrné, že slouží k více účelům. Tento zahrádkář drží nepřekonatelný primát co se týká docházky na zahrádku, zasvěcení vědí důvod. Pořádné prořezání ovocných stromů a puštění více sluníčka na zahrádku by přispělo ke zvýšení úrody jak na záhonkách tak i ve fóliákách. Tato zahrádka snad nejvíce utrpěla nájezdy lapků v tomto roce, vytrhané okenice, vysypané hřebíky a šroubky, atd.

 

 

 

 Zahrádka č. 26 . Boudička na ní postavená velmi připomíná jednu známou stavbu v Itálii, nemyslíte? Na pravé spodní straně spodního snímku je vidět, že konečně došlo na starý strom, který loňský rok nikdo nenazval než pahejl. Doufáme, že je to začátek zvelebování asi původně čistě užitkové zahrady. I tato zahrada v lednu 2008 po vyražení okna a odstranění petlice na vstupních dveří opakovaně poznala činnost lapků. Je v tomto případě paradoxem, že při druhém napadení dveře byly pouze přivřené, nezamčené, další lapky rozbil boční okno, aby se doatl do boudy, toto svědčí o inteligenci lapky.

 

 

 

   

Zahrádka č. 21 doznala za loňských rok velkých změn. Z této původně silně užitkové zahrady se stala rázem ideální plocha, která uspokojí všechny členy rodiny. Když se mi nechce makat, mohu se slunit na trávníku, chvilku být ovocnářem, chvilku pracovat na koniferách, ve fóliáku nebo přímo na záhonku. Hlavně na tuto zahradu mohu jít v každém ročním období, za jakéhokoliv počasí (pokud přímo nemrzne). Posezení s přáteli pod pergolou na pokojové sedačce patří na této zahrádce k samozřejmostem, tak jako krb s udírnou. Jen neusnaout na vavřínech pane kolego!!!!!!!!!

 

 

 

 Kdo viděl zahrádku č. 22 před rokem asi by ji na těchto snímcích nepoznal. Jak to zde vypadalo svědčí zájem amerických filmařů natáčet zde horor. Bohužel, vše ztroskotalo na přehnaných finančních požadavcích starého majitele zahrádky, které bohatý americký producent nedokázal zaplatit a přesunul své natáčení do jiného města. Nový majitel zahrádky však dokázal v krátké době, po naplnění několika kontajnerů, celou plochu vkusně upravit a zmizel tak jeden z několika strašáků našich zahrádek. Doufáme, že bude pokračování, mnoho úspěchů.  

 

 

 

   

 Chlouba duchovního vůdce našich zahrádek, zahrádka č. 27. Nevíte-li si rady co a jak na zahrádce  udělat, ptejte se tady. Však naši zahrádkaři taky sem chodí, aby se s jejím majitelem poradili. Tato zahrádka nabízí jak možnost činorodé práce na políčku, ve fóliovníku, tak prostor pro zábavu a relaxaci při opékání bezcholesterové bůčku v krásné peci u posezení. Barva fólie zásadně nesouvisí s politickým smýšlením majitele.

 

 

 

Specialistu na pěstování krásných a chutných jahod najdete na zahrádce č. 23. Upravenost zahrádky je důkazem pravidelných návštěv a práce na políčkách. Záhonky jsou již připraveny na dny oteplení, aby mohly dát tak jako každý rok dobrou úrodu. Hezké a asi znančně náročné lemování záhonů půdokryvnou rostlinou, esteticky vhodnější do zahrádky než betonový obrubník. Vzrostlý strom nabízí v letních slunných dnech příjemný stín.

 

 

 

  

 Přestože na této zahrádce č. 28 hospodaří nejstarší zahrádkařský tandem, nemá se za co stydět. Naopak, může jít příkladem daleko mladším né tak snaživým členům. Oba manželé se své zahrádce plně věnují, pravidelně sem docházejí a nabírají zde nové síly. Uzpůsobení zahrádky je zaměřené především na pěstování rostlin, po namáhavé práci odpočívají na trávníčku ve stínu pod košatou velkou třešní. Je příjemné se zde zastavit na kus řeči a poslouchat historii nejen těchto zahrádek.

 

 

 

  

 Na zahrádce č. 32 nastoupila hospodařit nová generace. Jak již je typické pro novou generaci, z užitkové zahrádky se stala zahrádka čistě rekreační, což si myslíme, že je dobře. Ještě musejí nějaké detaily doladit, ale víme, že další část našeho spolku zahrádek nebude ležet ladem. Investice v podobě nové zahradní boudičky je tohoto důkazem a doufáme, že nezůstane pouze u ní.

 

 

Zvláštní kapitola věnovaná prostoru kompostů

 

Společná plocha - komposty č. 2 

 

 Tak na těchto třech snímkách je dokladováno to, co vidí kolemjdoucí z chodníku ul.Škroupova. Nejen, že to není estetické, ale železa zde obsažená motivují naše nenechavé spoluobčany. Zamysleme se přátele nad nutností mít tuto hrůzu v našem areálu, zostuzující všechny členy. Proč si takový "krásný" kus neudělá každý na své zahrádce, aby se mohl "chlubit" za své dílo sám.

 Připomínám hlasování o kompostech na společných prostorech v sekci "Zde píší vzkazy všem", resp. "Názory na zrušení kompostů"

 

 

Dále něco příjemného - o našich zahrádkách

   

 Jedním z těch, kteří přímo koukají na výše uvedený prostor kompostů jsou majitelé zahrádky č. 31. I oni nesouhlasí s takovým výhledem ze zahrádky. Zvláště když v loňském roce provedli tak rozsáhlou úpravu své zahrádky, kde vyčlenili prostor pro rekreaci a prostor pro pěstování polních kultur. Proto sem i rádi chodí, neboť vyžití zde najdou všichni členové rodiny. A aby na tuto zahrádku mohli přijít kdykoliv, v kterékoliv roční období, vybudovali i zastřešenou pergolu s krbem pro úpravu zahradních pochoutek. I zde je nutné konstatovat, jen tak dál, máte dobrý směr.

 

 

 

 Pod stálým a bdělím dohledem majitele je zahrádka č. 24, která je určena pouze k pěstebním účelům. O zahrádku je vždy postaráno,  přesto je stále co zlepšovat. Zaškolkované konifery naznačují, že by se v budoucnu využití zahrady mohlo změnit, ale to ukáže čas.

 

 

    

 S novým majitelem doznala tato zahrádka č. 30 za krátkou chvíli velkých změn, kdy se z plně užitkové plochy již na půl stala rekreační. Někdo zahrádku zahrnuje hnojivem a vybírá každý kamínek, někdo na zahrádku po okolí hledá ten nejvhodnější a největší kámen, který by se pak stal dominantou zahrádky. Nová pergola je znamením do budoucna, že o tuto zahrádku bude postaráno a bude  jednou z těch v naší kolonii, na které se budeme rádi chodit dívat.

 

 

    

Zahrádka pod velkým ořechem má pořadové číslo 29. I tento zahrádkář je na svoji zahrádku patřičně hrdý, i on zde nabírá síly do dalších dnů. Při pěstování plodin se zaměřuje nejen na klasické druhy zeleniny, ale i na různé léčivky a koření, ze kterých poté připravuje různé životabudiče. Možná, že by chtělo trochu popracovat na celkovém vzhledu, zvláště v okolí zahradní boudičky.

 

 

Zahradní pumpa "U Žabičky". Zde se ukázalo, že když jsou ochotní zahrádkáři a umějí se domluvit na údržbě je to ku prospěchu všech. Věřím, že i ostatní zahrádkaři dokážou spolupracovat a že se za pomoci výboru zprovozní další výše uváděné pumpy v našem spolku. Zdůrazňuji, že nikdo nám nic nedá, nikdo nám nic zdarma neopraví. Jestliže chceme, aby i ostatní pumpy fungovaly tak jak mají, musíme se o to sami postarat. Tato pumpa byla uzpůsobena k celoročnímu používání hlavně v době uzavření centrálního městského rozvodu vody.  

 

 

 

 Na zahrádce č. 38 se podařilo skloubit relaxační část s užitkovou. Majitelem je tato plocha maximálně využívána a to po celý rok, kdy byla za tímto účelem již v počátcích tak rozvržena a postavena. Přestože ji majitel nazývá "bezúdržbová" je potřeba tu a tam něco udělat. Vzhledem k častému vyvařování byl na této zahrádce instalován dřez na mytí nádobí, kohoutek s teplou a studenou vodou je v tomto případě pochopitelně nutností.

 

 

 

   

Je jen škoda, že zahrádka č. 46 je majiteli málo využívána. Věříme, že v letošním roce se jim již podaří najít dostatek času na její zvelebení tak, aby získala zpět dřívější slávu. Minimálně krásný trávník by byl určitě lepší než plevelné rostliny semenící se do dalších zahrádek. A pak je zde opět otázka lapků přicházejích směrem od tratě, kteří si v roští  najdou cestičku. Ve spolupráci s výborem zahrádek se snad podaří vytvořit nějaký zátaras proti lapkům. Přejeme mnoho zdaru. 

 

 

 

 Jak je patrné z těchto snímků zahrádka č. 47 právě prochází náročnou rekonstrukcí. V této původně pěstitelsky zaměřené zahrádce začína převažovat travnatá plocha a jak se vyjádřili majitelé, tento trend má pokračovat. Věříme, že ve finále i tato zahrádka bude pastvou pro oči a mnozí z nás zde najdou inspiraci pro vzhled svých pozemků. Bude zajímavé tuto přeměnu sledovat i na těchto webových stránkách. Přejeme mnoho pracovních úspěchů a následně mnoho hezkých chvilek, které Vám zahrádka za Vaši péči poskytne.

 

 

 

 I na zahrádce č. 48 došlo za loňský rok k určitým změnám, majitel investoval do nového skleníku a v souvislosti s tím i vybudoval nové posezení pro krásné chvíle na zahrádce. Věříme, že ani letošní rok nezůstane v tomto směru pozadu a i na této zahrádce se dočkáme dalších změn, které budou oku lahodit. Nu necháme se překvapit a přejeme mnoho dobrých nápadů.

 

 

 

   

 Na těchto třech snímcích jsou zahrádky č. 39 a č. 40. Obě tyto zahrádky spravuje jeden majitel. Nová krásná zahradní boudička v současnosti velmi kontrastuje s celkovým vzhledem zahrádky, resp. zahrádek. Snad na letošní rok se dostane i na ostatní prostory. Doporučujeme větší koncepčnost při prováděných pracech  tak, aby i zde se bylo na co dívat. Bude to stát jistě hodně dřiny a úsilí. 

 

 

 

  

Škoda, že se na této zahrádce č. 41 zastavil život. Po vybudování nové zahradní boudičky se již zdálo, že o tuto zahrádku bude patřičně postaráno. Ale čas ukázal, že jsme se v tomto případě mýlili. Je to každopádně škoda, plevelné semenící rostliny pouze zanařádí další zahrádky v okolí. Byli bychom rádi, kdy majitel znovu našel sílu a čas ke zvelebování svého pozemku a to již v letošním roce.  

 

 

Pohled k brance ul. Čelakovského od zahrádky č. 41, resp. č. 49. I zde je patrný kontrast v péči o zahrádky

 

 

 

Jak postupovat při přebudování pěstitelské zahrádky na zahrádku okrasněrelaxační lze se dotázat majitelů zahrádky č. 49. Po nemalém úsilí je zde prosluněná plocha nabízející uklidnění, prostor pro bazének, posezení ve stínu třešně a podívanou na různé okrasné květiny. Je známo, že zahrada od založení ke své kráse doroste za 4 roky. Dva roky máme za sebou a již se je na co dívat .

 

 

 

 Také na zahrádce č. 50 v loňském roce převládalo především pracovní nadšení spojené jak s výstavbou nové zahradní pergoly, tak s výstavbou nového zahradního domku. Máme za to, že i v tomto roce nebude poleveno v tomto nasazení a změn se dočkáme i na obdělávaném pozemku a že i tato zahrádka bude chloubou naší kolonie.

 

 

 

   

Zručnost a pracovitost majitelů se plně projevila na zahrádce č. 42. Betonové chodníčky, nový kousek travnaté plochy, vkusná skalka a další dokončené práce spojené se zvelebením kousku pozemku uprostřed Chomutova. Když se dílo daří ... Vypadá to, že již zde bylo vše uděláno, ale věříme, že majitel neusne na vavřínech a i letos nás něčím překvapí.  

 

 

 

 Na zahrádce č. 51 došlo v loňském roce k velkým změnám. Po změně majitele prošla tato zahrádka rozsáhlou rekonstrukcí, kdy byla vybudována kompletně nová víceúčelová zahradní boudička, resp. vše v jednom. Práce je zde však i pro letošní rok více než dosti. Vzhledem k tomu, že tato zahrádka je na okraji, již také byla několikráte v letošním roce navštívena lapky - magnety. Snad se v budoucnu podaří tyto nájezdy utlumit.

 

 

 

 

 Jednou z mála navštěvovaných zahrádek majitelem byla zahrádka č. 34. Tato okrajová zahrádka je však přesto upravená. Problém ovšem v současné době je především s oplocením, jak dokládají výše uvedené snímky. Věříme, že ve spolupráci s výborem majitel najde řešení při opravě oplocení podél chodníku v ulici Čelakovského tak, aby nedošlo k ohrožení chodců - uhnilý sloupek vyčnívající do chodníku. Tuto situaci je nutné řešit okamžitě.

 

 

 

 

 

 Branka do ulice Čelakovského již má také něco za sebou, zatím slouží, ale oprava v nejbližší době je také nutná. Na prvním snímku je v pozadí po levé straně vnitřní oplocení zahrádky č. 34, kde opět již uhnilé sloupkylot nedrží a tento padá do cesty. Majitel by v totmo ohledu měl začít konat.

 

      

 

 

Majitel zahrádky č. 33 zde tráví nejednu chvíli. Proto i z chodníku v ulici Škroupova je na tuto zahrádku pěkný pohled. Jedná se o užitkovou zahrádku určenou k pěstění polních plodin a  ovoce.

 

      

 

 

 V našem přehledu poslední představená bude zahrádka č. 20. I zde patrná snaha majitele o plné využití zahrádky, tento specialista na jahody dosahuje každý rok dobrých výnosů. Dominantu zahrádky tvoří skleník, i zde se urodí každý rok bohatá úroda. Zakládající se vinice bude dalším zpestřením plodů ze zahrádky na jídelníčku majitele.

 

 

 

      

         Poslední snímek zachycuje vstup do zahrádek z ulice Škroupova, snad nejvytíženější branka 

 

Z á v ě r 

V této naší sekci "NAJDI SI SVOU ZAHRÁDKU" si může každý z majitelů zahrádek našeho spolku udělat obrázek o tom, jak jeho zahrádka vypadá okem fotografa. Chtěli jsme Vám všem také ukázat, že existují i společné prostory, kam mnozí z Vás ani nezavítají a možná jste se ptali, kde to je. Máme jako jedni z mála tu výhodu, že máme kousek zahrádky uprostřed 50-ti tisícového města. I z těchto fotek je bohužel někdy vidět, že si toho moc nevážíme a bereme to jako nutné zlo či dobro. V dnešní době je opravdu složité udržovat zahrádku jak z časového tak i z finančního hlediska. Ale myslíme si, že za trochu námahy a peněz ten kousek hezkého prostředí pro náš koníček stojí. 

                                               Výbor zahrádek Království naše

TOPlist